Публикации

Проблеми сталого розвитку транскордонних територiй

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ

О.С. Удовиченко, Проектний та науково-дослідний інститут "Харківський ПромбудНДІпроект"

До першої пріоритетності вирішення проблем сталого економічного розвитку Харківської області віднесено такі:

- підвищення інноваційної активності підприємств;

- збільшення обсягів реалізації інноваційної продукції;

- збільшення інвестицій в основні засоби промисловості;

- збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

Одним із ефективних засобів покращення ситуації в Харківській області з інноваційної діяльності у промисловому секторі є розвиток промислових інноваційних кластерів. Приклад успішного залучення інвестицій демонструє промисловий кластер "Малинівка", реалізовані три інвестиційні проекти: заводу по виробленню виробів з алюмінію фірми "KGS & CO", склозаводу та лікеро-горілчаного заводу "PRIME" концерну "Олімп" (аналітична, містобудівна та проектна документація заводу по виробленню виробів з алюмінію фірми "KGS & CO" та лікеро-горілчаного заводу "PRIME" виконана інститутом "Харківський ПромбудНДІпроект").

Розробляється та реалізується програма розбудови та інноваційної інфраструктури, яка включатиме: технопарки; наукові парки; промислові парки та інше. Програма створення індустріального парку "Рогань" в Харківській області розроблена відповідно до Концепції створення індустріальних (промислових) парків, ухваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Базовою та територіальною проектною організацією Міністерства регіонального розвитку та ЖКХ України інститутом "Харківський ПромбудНДІпроект" була розроблена "Попередня містобудівна оцінка розташування промислової зони "Рогань" (Технополіс Рогань).

Інститутом проаналізовано більше 30 площадок для розташування фабрики по виробництву сигарет "Філіп Моріс Україна", а на дві проведений інженерний експрес-аналіз територій з розрахунками вартості освоєння площадки з урахуванням зовнішніх інженерних мереж та споруд, розроблений

проект будівництва фабрики. Виконана документація реконструкції частини будівлі під фабрику по виробництву картонної упаковки в м. Дергачі.

В Харківській області в наявності достатня сировинна база для виробництва будівельних матеріалів, скляної та оптично, але через невисоку конкурентоспроможність підприємств в повній мірі не використовується природно-ресурсний потенціал. Регіон володіє значними земельними ресурсами-переважно чорноземами, але вони використовуються нераціонально, їх родючість знижується.

Програма "Слобожанщина" передбачає створення стратегії сталого розвитку єврорегіону, як інтегрованої стратегії територіального розвитку 6 прикордонних районів Харківської області, та 6 районів Бєлгородської області.

Висновки:

- сталий розвиток містобудівних просторових систем відбувається завдяки їх внутрішнім ресурсам та сприятливим зовнішнім умовам;

- одним із значних гарантів стабільного розвитку містобудівних об'єктів є наукове обґрунтоване їх регулювання;

- транскордонні регіони повинні стати об'єктами комплексного містобудівного аналізу та проектування.

Все публикации